کتاب نیایش ( اقلیتهای مذهبی ایران)

کتاب مصور نیایش، به سفارش سازمان ایرانیان خارج از کشورنوع خدمات: طراحی گرافیک، صفحه آرایی و چاپقطع: 28 خشتی - چاپ: افست - تعداد صفحات: 228 صفحه - صحافی: جلد سختاین کتاب شامل تصاویری از مراسم های مذهبی سه اقلیت مذهبی مسیحی، زرتشتی و کلیمی می باشد