نشریه انگلیسی زبان گردشگری آریا

سفارش دهنده: گروه هتل های آریاخدمات: طراحی گرافیک و صفحه آرایی، چاپقطع: رحلی چاپ: افست چار رنگ تعداد صفحات: 84 صفحه صحافی: چسب گرممعرفی مصور مجموعه هتل های آریا در شهرهای مختلف، به همراه معرفی آثار باستانی شاخص هر شهر